Játék

„Írj verset Stopli 10. születésnapjára!” nyereményjáték

Játékszabályzat a Fehérvár FC Kft. hivatalos weboldalán indított nyereményjátékhoz.

1. A nyereményjáték szervezője

A Fehérvár FC hivatalos weboldalán (www.fehervarfc.hu) indított nyereményjáték szervezője a Fehérvár F.C. Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10.), a továbbiakban: “Szervező”.

 

2. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékon részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a játék leírásának megfelelően teljesíti a feltételeket, valamint a játék felhívásában közzétett módon (Bejegyzéshez kötött hozzászólásával) elfogadja a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

 

3. A játékban nem vehetnek részt:

3.1. a Szervező alkalmazottai, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) ).

3.2. a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a játék időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a játékban.

4. Kizárás

A Szervező kizárhatja a játékból azt a résztvevőt, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi feltételeknek, és a játékban való részvétellel kapcsolatos feltételeknek. Kizárja továbbá a Szervező a nyereményjátékból azt a személyt, aki szerzői jogi jogsértést követ el, és ezzel, vagy egyéb módon kárt okoz. Ilyen esetekre vonatkozóan a Szervező kizárja felelősségét.

 

5. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékok időtartamát a hivatalos weboldalon tesszük közzé a játékhoz tartozó cikkben.

 

6. A nyereményjáték menete

A játékban résztvevő feladata, hogy a cikkben megadott feladatot teljesítse, amelyet követően a legjobb versek kerülnek díjazásra.

 

7. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetést követő 5 naptári napon belül megkeresi a nyeremény átvételével kapcsolatos adatok egyeztetése céljából. Amennyiben a Szervező nem tudja elérni a nyerteseket, úgy ennek következményét az adatszolgáltató viseli. A nyeremények átadására a Fehérvár FC hivatalos üzletében, a Sóstói Stadionban található Vidishopban kerül sor.

Abban az esetben, ha a nyertes nem elérhető, akkor a Szervező, illetve megbízottja a felkereséstől számított további négy (4) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre.

Amennyiben a nyertes az első értesítést követően 10 naptári napon belül nem jelentkezik, vagy nem érhető el ez idő alatt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül. Ez a határidő jogvesztő jellegű.

Ha a nyereményre jogosult Játékos bármilyen okból kizárásra kerül, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen jogosult helyett a kiválasztás időpontjában a nyertessel azonos módon kiválasztott tartalék nyertes közül sorrendben az első kapja meg a nyereményt.

 

8. Nyeremény

A nyertesek a játék felhívásában megjelölt nyereményre jogosultak.

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Szabályzat elfogadásával a játékban résztvevő hozzájárulását adja adatainak a Fehérvár F.C. Kft. adatbázisában történő felhasználásához, valamint elfogadja a játékszabályzatban leírt feltételeket. A Fehérvár F.C. Kft. az adatokat jelen nyereményjátékon kívül piackutatáshoz, valamint marketing és levelezési célból gyűjti, rendszerezi, és használja fel, az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett. Az adatokat kizárólag a fenti célokra és kizárólag a Fehérvár F.C. Kft. használhatja fel. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy jelen adatszolgáltatás önkéntes, jogában áll adataidnak a megjelölt célra, vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni. Tájékoztatunk, hogy a

személyes adatainak kezeléséről a Fehérvár F.C. Kft.-től mindenkor tájékoztatást kérhet, az adatkezelés ellen tiltakozhat, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését.

 

10. Információ a Játékról

A játékban résztvevők a játék meghirdetésétől kezdődően a játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért kérdéseiket elküldhetik a jatek@fehervarfc.hu e-mail címre. Beérkezett kérdésekre 2 munkanapon belül válaszolunk.

Az átvett nyeremények kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, és nem ruházhatók át. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályt, amely megtalálható a fehervarfc.hu honlapon is.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Székesfehérvár, 2023. szeptember 20.

Fehérvár F.C. Kft.

Szerző: Fehérvár FC

További hírek