JÁTÉK

Veled az úton!

Ismét játékra invitáljuk szurkolóinkat: készítsetek egy vidis fotót nyaralás közben, és küldjétek el nekünk!

Ha nyaralni indulsz, vidd el magaddal kedvenc vidis relikviáidat (mez, sál, zászó stb.) és készíts fotót az utazás alatt úgy, hogy szerepeljen a képen a vidis ereklye is. A fotók készülhetnek egy helyi nevezetesség, egy szép táj előtt, de lehet akár egy vicces pillanat vagy családi fotó is.

A képeket folyamatosan, augusztus 31-ig várjuk a lenti jelentkezési űrlap kitöltésével. A beküldött fényképeket időszakosan publikáljuk a Fehérvár FC social média felületein, a Facebookon és az Instagramon.

A "FEHÉRVÁR F.C.” Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szurkolók által beküldött képek közül – saját értékelése alapján – kiválassza azokat a képeket, amelyeket közzétesz honlapján és közösségi média felületein. Az „FEHÉRVÁR F.C.” Kft. nem teszi közzé, illetve törli azokat a beküldött képeket, melyeknek közzététele bűncselekményt valósítana meg, a Magyar Labdarúgó Szövetség szabályzataiban foglalt rendelkezésekkel ellentétes, alkalmas a "FEHÉRVÁR F.C.” Kft. társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására, vagy egyébként az általános társadalmi megítéléssel és közízléssel ellentétes.

Figyelemmel az általános adatvédelmi rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 8. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, 16. életévét be nem töltött gyermekeket ábrázoló képeket kizárólag a 16. életévét be nem töltött gyermek törvényes képviseletére jogosult tölthet fel.

Szerző: fehervarfc.hu

További hírek