Jogi nyilatkozat

A www.fehervarfc.hu látogatója elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

- a www.fehervarfc.hu weboldalon („weboldal”) található tartalom a Fehérvár F.C. Kft. szellemi tulajdona.

- a Fehérvár F.C. Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

- a Fehérvár F.C. Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- a www.fehervarfc.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Fehérvár F.C. Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is a jelen jogi nyilatkozatban foglalt kivételekkel.

- a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Fehérvár F.C. Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

- a weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy

a) az átvevő nem módosítja az eredeti információt,

b) amennyiben az átvett anyag nem egyezik meg a fehervarfc.hu -n olvasható cikk egészével (vagyis szerkesztett változat jelenik meg), akkor a cikk végén köteles feltüntetni, hogy a teljes cikk a fehervarfc.hu -n olvasható.

c) az átvevő a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. (pl. forrás: www.fehervarfc.hu ). Internetes oldal, portál a forrásmegjelöléshez élő linket is kapcsolni köteles úgy, hogy arra kattintva az olvasó közvetlenül a fehervarfc.huérintett cikkére juthasson.

A Fehérvár F.C. Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Author: Fehérvár FC Kft

More news